Kopf Eichenholz
 
----- Kopf 1997 Länge 30 cm Eichenholz, Farbe